03.09.2018-16.11.2018 viisime koostöös Hasartmängumaksu Nõukoguga läbi pilootprojekti "Koduhospiitsi kompleksteenuse võimaldamine vähekindlustatud peredele"

Pilootprojekti eesmärk oli selgitada välja, kas koduhospiitsi teenus toetab piisavalt perekondade toimetulekut terminaalfaasis lähedase hooldamisel ning vähendab seeläbi ebavajalikke kiirabiväljakutseid ning hospitaliseerimisi.

 

Projekti raames osutas Koduhospiits OÜ kokku mahus 253 tundi koduhospiitsi kompleksteenust arvestusega kuni 10 tundi nädalas pere kohta. Teenust osutati Viimsi vallas, Maardu linnas ning Tallinnas Pirita ja Lasnamäe linnaosades elavatele vähekindlustatud peredele. Kokku sai projekti raames tasuta koduhospiitsi kompleksteenuseid 13 perekonda.

Pilootprojekti raames oli võimalik teenusesaajatele vajadusel anda tasuta inkontinentsi tooteid ja põetusabivahendeid – mähkmeid ja imavaid aluslinu. Kokku jagati projekti raames 60 komplekti inkontinentstooteid ja põetusabivahendeid.

Novembri eelviimasel nädalal viidi läbi anonüümne tagasisideküsitlus projekti raames teenust saanud perekondade seas. 

Teenusele suunati perekonnad peamiselt KOV sotsiaalhoolekande osakonna kaudu (5 perekonda), ühel juhul suunati perekond teenusele perearsti, onkoloogi, haigla sotsiaaltöötaja või õe poolt. Kolm klienti leidsid teenuse ise kas siis internetis otsides, ajalehe artiklit lugedes või Kuku raadio Patsiendiminutite saadet kuulates.

Teenusel olid perekonnad keskmiselt 3,5 nädalat (neist alla ühe nädala 2 peret ja üle 4 nädala 5 peret). Kõrgema rahuloluhinnangu andsid perekonnad, kes olid pikemalt teenusel ehk jõudsid teenusele piisava ajavaruga valmistumaks ette tulla võivateks kriisi situatsioonideks. 

Kiirabi kutsuti 5 korral. Neist ühel juhul juhtus trauma, mis vajas kiirabi sekkumist ning 4 juhul viidi klient haiglasse, kuna ta kas vajas veenisisest ainult haiglas teostatavat antibiootikumi ravi või vaevas teda õhupuudus, mida koduse hapnikraviga ei olnud võimalik leevendada. 

Ilma koduhospiitsi meeskonna toeta oleks kiirabi kutsunud veel 6 perekonda. Üks perekond ei oleks kiirabi kutsunud, kui nad oleksid teenusele piisavalt palju varem jõudnud ja teisel oleks olnud võimalik kiirabi kutsumist vältida, kui teenusetunde oleks rohkem olnud. Ainult kahel perekonnal ei vähendanud teenuse saamine kiirabi kutsumise vajadust. 

Koduhospiitsi teenuse kättesadavust hinnati skaalal 0-7 punktisummaga 5,42, meeskonna professionaalsust 6,42 ning koduhospiitsi teenuse vajalikkust 6,75.

Pooled vastanutest olid seisukohal, et koduhospiitsi teenus peaks olema tasuta kättesaadav kõigile ning pooled arvasid, et tasuta võiks teenus olla vähekindlustatutele ja jõukamatele omaosalusega. 

Teenuse sageduse vajadust hindasid perekonnad järgnevalt:

Lisaks palusime klientidel avaldada soovi korral arvamusi , kommentaare ja tähelepanekuid. Seda võimalust kasutas kolm vastanut ning vastused olid järgnevad:

"Aitäh teile kogu südamest! Te teete väga vajalikku tööd. Ilma teieta oleks minu abikaasa palju varem pidanud haiglasse minema. Te seletasite nii rahulikult ja rahustavalt kõik asjad. Tänu teiega peetud vestlusele olin ma rahulikum ja sain abikaasaga palju rohkem koos olla."

"Vajasime tuge leinaga toimetulemiseks. Abi oli väga teretulnud ja asjalik"

"Väga kasulik ja vajalik meeskond inimestele. Tänan teid abi eest."

Koduhospiits -

kompleksteenus, mis aitab eluloojangule lähenejal

elada turvaliselt ja väärikalt oma kodus

+372 5518445

info (ätt) koduhospiits.ee

Estonia, Harjumaa

  • Facebook Social Icon

© 2018 Koduhospiits OÜ

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now