Ettepanekute, tänuavalduste ja kaebuste esitamise süsteem

Koduhospiits OÜ-s on loodud ettepanekute, tänuavalduste ja kaebuste esitamise süsteem, mille eesmärgiks on info kogumine koduhospiitsi kompleksteenuse ja koduteenuste kvaliteedi kohta ning patsientide/klientide ja nende lähedaste rahulolu tagamine.

Igal patsiendil/kliendil  või tema lähedasel on õigus väljendada rahulolematust ravi/teenuse käigus tekkinud probleemidega.

1. Kaebuste, ettepanekute ja tänuavalduste esitamine

1.1. Kaebusi, ettepanekuid ja tänuavaldusi saab esitada suuliselt või kirjalikult.

1.2. Kirjaliku kaebuse, ettepaneku või tänuavalduse võib saata:

       * postiga (Koduhospiits OÜ, Veehoidla 35, Maardu, 74117)

       * e-postiga (info@koduhospiits.ee)

       * esitada suuliselt (sh tel 56686477)

       * täites teate vormi siin 

1.3. Suuliselt võib kaebuse, ettepaneku või tänuavalduse esitada ainult juhatuse liikmele ning eeldusel, et ei soovita kirjalikku vastust ning probleem saab kohese lahenduse ega vaja edasist käsitlemist

1.4. Suulisi kaebusi ei registreerita ega säilitata.

 

2. Kirjaliku kaebuse, ettepaneku ja tänuavalduse menetlemine

2.1. Kaebusi, ettepanekuid ja tänuavaldusi registreerib koordinaator

2.2. Kaebusi, ettepanekuid ja tänuavaldusi menetleb juhatus

2.3. Kõik kirjalikud kaebused, ettepanekud ja tänuavaldused registreeritakse ning säilitatakse kaebuste ja ettepanekute kaustas, mis asub ettevõtte serveris.

2.4. Kaebuse ja ettepaneku menetlemiseks on aega 30 päeva peale kaebuse registreerimist.

2.5. Anonüümselt esitatud kaebused, ettepanekud ja tänuavaldused vaadatakse läbi, kuid need ei kuulu personaalsele menetlemisele ega vastamisele.

3. Kaebuste ja ettepanekute lahendamine

3.1. Kaebused ja ettepanekud lahendab ettevõtte juhatus või tema poolt igakordselt volitatud isik
3.2. Kaebuse lahendaja edastab kogutud materjalid koos omapoolse kirjaliku seisukohaga tähtaegselt ettevõtte juhatusele ning materjalid lisatakse kaebuste ja ettepanekute kausta.
3.3. Juhatus vaatab esitatud materjalid üle ja kiidab heaks, seejärel vormistatakse ning saadetakse välja kaebuse/ettepaneku vastus.
3.4. Kui kaebuse lahendust ei saa heaks kiita, korraldab ettevõtte juhatus vajadusel täiendava andmete kogumise, arutelu ja vastuse korrigeerimise ning vastus väljastatakse peale heakskiitmist üldises korras.
3.5. Juhatus võib vajadusel kaebuse lahendamiseks ja materjalide kogumiseks ning lahenduse leidmiseks korraldada sisejuurdluse või moodustada komisjoni.
3.6. Kaebused ja kaebuste lahendamise materjalid hoitakse eraldi kaebuste  lahendamise kaustas.
3.7. Kord aastas vaatab juhtkond esitatud kaebused üle ning analüüsib neid.

3.8. Lühikokkuvõte kaebustest-ettepanekutest ja nende lahendustest/vastustest pannakse üles Koduhospiits OÜ kodulehele.

4. Tänuavalduste lahendamine

4.1. Tänuavaldused registreeritakse ning säilitatakse Koduhospiits OÜ serveris.

4.2. Tänuavaldused avaldatakse ettevõtte kodulehel tagades tänuavaldaja soovi korral anonüümsus.

Kompleksteenus, mis aitab Sul haiguse või puude korral

elada turvaliselt ja väärikalt

oma kodus

+372 56813584

info (ätt) koduhospiits.ee

Estonia, Harjumaa

  • Facebook Social Icon

© 2018 Koduhospiits OÜ

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now