Tagasisideküsitlus 2018

Koduhospiitsi I pilootprojekt

"Koduhospiitsi kompleksteenuse  võimaldamine vähekindlustatud peredele" 

 

19.11-23.11.2018 viidi Connect.ee vahendusel läbi tagasisideküsitlus teenusel osalenud perekondadega.

Küsitlus oli anonüümne ning tulemusi hinnati kogumis, vastuseid ei viidud kokku vastanu isikuga. Ankeedile vastas 12 inimest.

 

Ankeedis oli kokku 16 küsimust. Neist 12 olid valikvastustega küsimused, kolm skaalaküsimust ning paluti ka vastata avatud küsimusele täiendavate kommentaaride, hinnangute ja tähelepanekutega. 

Teenusel olid perekonnad keskmiselt 3,5 nädalat (neist alla ühe nädala 2 peret ja üle 4 nädala 5 peret). Kõrgema rahuloluhinnangu andsid perekonnad, kes olid pikemalt teenusel ehk jõudsid teenusele piisava ajavaruga valmistumaks ette tulla võivateks kriisi situatsioonideks. 

Kiirabi kutsuti 5 korral. Neist ühel juhul juhtus trauma, mis vajas kiirabi sekkumist ning 4 juhul viidi klient haiglasse, kuna ta kas vajas veenisisest ainult haiglas teostatavat antibiootikumi ravi või vaevas teda õhupuudus, mida koduse hapnikraviga ei olnud võimalik leevendada. 

Ilma koduhospiitsi meeskonna toeta oleks kiirabi kutsunud veel 6 perekonda. Üks perekond ei oleks kiirabi kutsunud, kui nad oleksid teenusele piisavalt palju varem jõudnud ja teisel oleks olnud võimalik kiirabi kutsumist vältida, kui teenusetunde oleks rohkem olnud. Ainult kahel perekonnal ei vähendanud teenuse saamine kiirabi kutsumise vajadust. 

Koduhospiitsi teenuse kättesadavust hinnati skaalal 0-7 punktisummaga 5,42, meeskonna professionaalsust 6,42 ning koduhospiitsi teenuse vajalikkust 6,75.

Pooled vastanutest olid seisukohal, et koduhospiitsi teenus peaks olema tasuta kättesaadav kõigile ning pooled arvasid, et tasuta võiks teenus olla vähekindlustatutele ja jõukamatele omaosalusega. 

Teenuse sageduse vajadust hindasid perekonnad järgnevalt:

Lisaks palusime klientidel avaldada soovi korral arvamusi , kommentaare ja tähelepanekuid. Seda võimalust kasutas kolm vastanut ning vastused olid järgnevad:

"Aitäh teile kogu südamest! Te teete väga vajalikku tööd. Ilma teieta oleks minu abikaasa palju varem pidanud haiglasse minema. Te seletasite nii rahulikult ja rahustavalt kõik asjad. Tänu teiega peetud vestlusele olin ma rahulikum ja sain abikaasaga palju rohkem koos olla."

"Vajasime tuge leinaga toimetulemiseks. Abi oli väga teretulnud ja asjalik"

"Väga kasulik ja vajalik meeskond inimestele. Tänan teid abi eest."

Kompleksteenus, mis aitab Sul haiguse või puude korral

elada turvaliselt ja väärikalt

oma kodus

+372 56813584

info (ätt) koduhospiits.ee

Estonia, Harjumaa

  • Facebook Social Icon

© 2018 Koduhospiits OÜ

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now