Tagasisideküsitlus 2019

ESF projekt "Koduteenuse kvaliteedihüpe" 

Perioodil 04.11-02.12.2019 viidi läbi Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) rahastatava projekti "Koduteenuse kvaliteedihüpe" raames klientide rahulolu-uuring. Uuring koostati, viidi läbi ning analüüsiti keskkonnas Connect.ee.

Uuringule vastas 13 respondenti, mis on 81,25% kõigist uuringu alguspäevaks teenusel olnud klientidest. Uuringule ei vastanud 3 respondenti.

Skaalal 1-5 hindasid respondendid rahulolu koostöö sujuvusele keskmise hingega 4,54. Üheksa respondenti hindasid koostöö sujuvuse suurepäraseks (hinne 5), neli klienti panid hinde 4.

Teenuse kvaliteeti hindasid respondendid skaalal 1-5 keskmise hindega 4,38. Seitse vastajat andsid hinnangu „suurepärane“ (5), viis klienti hindasid teenuse kvaliteedi hindega 4.

Lisaks palusime klientidel avaldada soovi korral arvamusi , kommentaare ja tähelepanekuid. Seda võimalust kasutas kolm vastanut ning vastused olid järgnevad (kirjapilt muutmata):

"Käesolevalt pakutav teenus on väga vajalik ja oleme teenuse osutajatega väga rahul."


"Väga vajalik meile see teenus! Aitäh teile selle eest, mida teete!"
 

"teenuse osutaja oli lahke"


"Projekt raames hooldus abi on suur abi töötavate inimestele kuna hooldaja vist annab turvalise tunne, et sinu
lähedane on korras kui sa oled tööl."

Kompleksteenus, mis aitab Sul haiguse või puude korral

elada turvaliselt ja väärikalt

oma kodus

+372 56813584

info (ätt) koduhospiits.ee

Estonia, Harjumaa

  • Facebook Social Icon

© 2018 Koduhospiits OÜ

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now