Tagasisideküsitlus 2020

ESF projekt "Koduteenuse kvaliteedihüpe" 

Perioodil 26.10-16.11.2020 viidi läbi tagasisideküsitlus Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) rahastatava projekti "Koduteenuse kvaliteedihüpe" raames teenusele suunatud hoolduskoormusega inimeste (edaspidi: „respondent“) seas. Uuring koostati, viidi läbi ning analüüsiti keskkonnas Connect.ee.

Kokku vastati küsitlusele 35 kliendi kohta, mis on 77,78% kõigist küsitluse alguspäevaks teenusele suunatud olnud inimestest.

Skaalal 1-5 hindasid respondendid rahulolu teenuseosutajaga koostöö sujuvusele keskmise hingega 4,71. Enamik respondentidest (26 inimest ehk 74,28%) hindasid teenuseosutajaga koostöö sujuvuse suurepäraseks (5), kaheksal juhul oli hinnang hea (4) ning üks inimene hindas rahuldavaks (3).  Põhjendusena hinnangutele 4-5 toodi välja, et teenus oli kiire, kõik läks ilusti ja hästi, ollakse väga rahul, alati oli tagasisidet ja kõigile hooldusküsimustele vastati üksikasjalikult, teenusest oli suur abi ja koostöö oli paindlik, jm.

Teenuse kvaliteeti hindasid respondendid skaalal 1-5 keskmise hindega 4,63 - 23 vastajat andsid hinnangu „suurepärane“ (5), 11 respondenti hindasid teenuse kvaliteeti hindega 4. Üks respondent hindas teenuse kvaliteedi hindega 3.

Respondentide omasõnaline tagasiside oli selline:

„Hooldusteenus on väga hea. Hooldataval on alati positiivne emotsioon ja kiidab väga“

„Väga oluline, et keegi käis ja suhtles. Kui inimene ei saa kodust välja ise, siis on nii oluline, kui keegi tuleb ja suhtleb. Loovteraapia tõi tema ellu värve ja vaheldust. Võõral inimesel on jaksu kuulata.“

„Kindlustatud oli kogu aeg kontakt teenuse osutajaga meili, SMS või telefon teel“

„Hooldus oli professionaalne. Pesemine, massaaž jms tekitasid kliendis ainult positiivseid emotsioone.“

„Tehti kõik, mis vaja. Väga oluline on vanainimese jaoks suhtlemine. Omadel inimestel on palju teisi mõtteid, kui tuleb hooldaja, siis tal on jaksu kuulata. Kui inimene enam ise kodust väljas ei käi ja suhelda ei saa, siis see on nii oluline, et keegi tuleb ja kuulab ja suhtleb. Loovteraapia oli tema jaoks väga huvitav ja vaheldusrikas.“

„Teenindus oli hea. Kogu vajalik abi ja teenuseid osutati professionaalselt ja tähelepanelikult.“

„Väga hea. Tõeline töötegija oli ikka väga hea.“

„Projekti läbiviijad tegid kõik, mis võimalik.“

„Julgustati mind kui lähedast abivahendeid kasutama. Anti nõu, kuidas masseerida ja rohkem välja minna. Väga hästi juhendati ja anti edasi ametialaseid oskusi ja kaasati mind kui lähedast. See juhendamine oli julgustav ja hooliv ning mitte üldse pealetükkiv. Leinanõustamine Koduhospiitsi poolt oli väga asjakohane, mina ei teadnudki, et see on olemas. See oli väga vajalik ja oluline, et säilitada terve mõistus. Kõik asjaajamised olid sujuvad, mina jäin väga rahule.“

„Täname teid teenuste eest. Ma tahan juhtida teie tähelepanu asjaolule, et eakad inimesed harjuvad inimesega ja ootavad teda ning on väga tänulikud, et nad tulevad neile appi ja püüavad neid mitte üle koormata - nii et nad tulevad uuesti. See on väga kasulik teenus, kuna see võimaldab eakal inimesel oma kodus ja tavapärastes tingimustes kauem elada, säilitades tänu tähelepanule ja hoolivusele funktsioneerimisvõime ning säilitades parema emotsionaalse seisundi.“

„Olen puutunud kokku varem ühe dementse, ühe insuldihaige ja ühe vähihaige põetamise raames hooldusprobleemidega, aga nii südamlikku ja mõistvat suhtumist ei ole kunagi kohanud. Suured tänud /.../ ja hooldaja /.../. Jõudu ja jaksu seda rasket tööd teha.“

„Minu jaoks oli see projekt ülimalt hea variant. Väga oluline, et minul oleks kindel kontaktinimene, kelle poole pöörduda abi saamiseks. Koduhospiits on mulle seda pakkunud, ja olen saanud konstruktiivset nõu, mis on mind edasi aidanud. Loodan, et see projekt tuleb taas. Kuna minu lähedase olukord järjest halveneb, siis nüüd võiks tulla järgmine projekt, mis sellele keskendub. Ootan järgmist etappi.“

„Olen teenusega väga rahul. Tänu sellele sain rahulikult keskenduda oma tööle“.

Kompleksteenus, mis aitab Sul haiguse või puude korral

elada turvaliselt ja väärikalt

oma kodus

+372 56813584

info (ätt) koduhospiits.ee

Estonia, Harjumaa

  • Facebook Social Icon

© 2018 Koduhospiits OÜ

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now